JVC GR-D33 Time Clock User Manual


 
LYT1275-013A
MasterPage: FrontCover
PO
POLSKI
GR-D33
Aby wyłączyć demonstrację, ustaw
“DEMO MODE” na “OFF”.
(str. 14, 16)
Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej
poświęconej cyfrowej kamerze wideo:
Wyposażenie:
http://www.jvc.co.jp/english/cyber/
http://www.jvc.co.jp/english/accessory/
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZYGOTOWANIA
5
NAGRYWANIE I
ODTWARZANIE OBRAZÓW
10
ROZWIĄZANIA
ZAAWANSOWANE
14
WYJAŚNIENIA
27
TERMINOLOGIA
39
CYFROWA KAMERA WIDEO
Szanowny nabywco,
Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery
wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie
informacji i ostrzeżeń dotyczących
bezpiecznego korzystania z urządzenia,
znajdujących się na stronach 2 – 3.
GR-D33EZ.book Page 1 Tuesday, December 2, 2003 4:06 PM