Philips 23PF4321 Microcassette Recorder User Manual


 
14
Szószedet
DVI (Digital Visual Interface):A Digital Display Working
Group (DDWG) által megalkotott digitális
interfészszabvány.Az analóg jeleket digitális jelekké
alakítja azért, hogy mind az analóg,mind a digitális
monitorok megfelelő bemeneti jelet kapjanak.
VGA (Video Graphics Array): grafikus
kijelzőrendszerek általános szabványa PC-k
számára.
RGB jelek : Három videojelet,a pirosat (Red), a
zöldet (Green) és a kéket (Blue) jelöl, amelyek
együttesen alkotják a képet.A jelek használata
jobb képminőség elérését teszi lehetővé.
S-VHS jelek: Két különálló videojelről van szó
(Y/C), melyek az S-VHS és a Hi-8-as felvételi
szabványból erednek A fényerő (fekete/fehér)
és a színjelek külön-külön vannak felvéve a
szalagra. Ezen eljárással jobb minőségű képet
nyerünk, mint a hagyományos video
rendszerrel (VHS és 8 mm), ahol az
összekevert Y/C jelek csak egy jelzést alkotnak.
NICAM hang: Olyan eljárás, amely a hang
digitális minőségben való átvitelét biztosítja.
Rendszer: A televíziós műsorok sugárzása nem
minden országban történik ugyanolyan módon.
Különböző szabványok léteznek :BG, DK, I és LL'.
A Rendszer beállítás lehetővé teszi ezeknek a
szabványoknak a kiválasztását. Ne keverje össze az
utóbbi szabványokat a színszabvánnyal,mely PAL
vagy SECAM lehet. Európa legtöbb országában a
Pal rendszert használják, míg Franciaországban,
Oroszországban és a legtöbb afrikai országban a
Secam rendszert.Az Egyesült Államokban és
Japánban az NTSC nevű rendszert használják.Az
EXT1 és EXT2 bemenet lehetővé teszi az NTSC
rendszerben felvett kazetták lejátszását.
16/9: A képernyő szélesség / magasság arányára
vonatkozik.A széles képernyőjü televíziók
aránya 16/9,a hagyományos képernyőnél 4:3.
Tanácsok
Rossz az adás
vétele
Nincs kép
Nincs hang
Nem működik a
PC üzemmód ?
Nem működik a
távirányító?
Készenléti helyzet
A televízió
tisztítása
Még mindig nem
jól működik a
készülék?
Közeli hegyek vagy magas épületek kettős képet,árnyékot vagy visszhangot okozhatnak.
Ebben az esetben próbálja manuálisan beállítani a képet :"finom beállítások" (6. old.) vagy
módosítsa a külső antenna iránybeállítását.Belső antennával a vétel bizonyos
körülmények között nehéz lehet. Ezen a problémán az antenna elforgatásával
segíthet. Ha a vétel továbbra is rossz marad, akkor külső antennát kell használni.
Kellőképpen csatlakoztatta-e az antennát?
A megfelelő rendszert vállasztotta-e ki? (6. old.).A rosszul csatlakoztatott zsinórok
(pl. antennacsatlakozó) gyakran okoznak kép- vagy hangproblémát (amikor a
készüléket elmozdítják, előfordulhat, hogy bizonyos csatlakozódugók elmozdulnak
a helyükről). Ellenőrizze az összes csatlakozást.
Ha bizonyos programokat a készülék hang nélkül sugároz,akkor nem a megfelelő
TV-rendszert vállasztotta ki. Módosítsa a RENDSZER beállítását (6. old.).
A televíziókészülékhez csatlakoztatott hangerősítő nem ad ki hangot. Ellenőrizze,
hogy véletlenül nem cserélte-e fel az audio kimenetet a bemenettel.
Ellenőrizze, hogy jól konfigurálta-e a számítógépet a megfelelő megjelenítési
képfelbontáshoz (lásd 13. old.).
A készülékkel szállított elem nem tartalmaz sem higanyt, sem nikkel-kadmiumot a
környezet védelme érdekében. Ha a távirányító használata közben a televizíó
fényjelzője nem villog, cserélje ki az elemet.
Ha a televízió nem kap új jelzést 15 percig ? keresztül, akkor automatikusan
készenléti helyzetre kapcsol át.
Az energiatakarékosság érdekében a televízió olyan alkotórészeket tartalmaz,
amelyek készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyasztanak (1 W alatt).
A képernyőt és a burkolatot kizárólag tiszta,puha és nem bolyhosodó ruhával lehet
tisztítani. Ne használjunk olyan termékeket, amelyekben alkohol vagy oldószer van.
Húzza ki a televíziókészülék hálózati kábelét a hálózati aljzatból 30 másodpercre,
majd ismét csatlakoztassa azt.
Meghibásodás esetén ne próblja sajátkezűleg megjavítani a készüléket, hanem
forduljon a szervizhez.