Toshiba A200 Personal Computer User Manual


 
Appendices Appendix C Pin Assignment
C-22 PORTEGE A200 Maintenance Manual (960-499)
C.24 PJ9500 LED board I/F connector (20-pin)
Table C- 24 LED board I/F connector (20-pin)
Pin No. Signal name I/O Pin No. Signal Name I/O
1 P5V - 2 NC -
3 GND - 4 (BTLED-S5N) O
5 GND - 6 (ARWLED-P5N) O
7 (NUMLED-P5N) O 8 P5V -
9 CDRLED-P5N O 10 HDDLED-P5N O
11 GND - 12 BAT1GR-S5N O
13 BAT1OR-S5N O 14 M5V -
15 (PWLEGR-S5N) O 16 (PWLEOR-S5N) O
17 GND - 18 DCINGR-S5N O
19 DCINOR-S5N O 20 M5V -
C.25 PJ9550 SD board I/F connector (20-pin)
Table C- 25 SD board I/F connector (20-pin)
Pin No. Signal name I/O Pin No. Signal Name I/O
1 HEADR-PXP O 2 HEADL-PXP O
3 MICBIS-P2V O 4 SPKDIS-P4N I
5 A-GND - 6 A-GND -
7 MICSIG-PXP I 8 A-GND -
9 LOUTL-PXP O 10 LOUTR-PXP O
11 AGCL-PXP I 12 AGCR-PXP I
13 VOLREF-P2V O 14 NC -
15 NC - 16 GND -
17 NC - 18 BTSWON-S3P I
19 NC - 20 S3V -