Sharp AL-1645CS Copier User Manual


 
– 4 –
8
Operation panel
8
Operation panel
9
Side door unit
9
Side door unit
NO. PARTS CODE
PRICE
RANK
NEW
MARK
PART
RANK
DESCRIPTION
1
CPNLH0023QS0D AR N D Panel (AL-1631)
CPNLH0023QS0E AR N D Panel (AL-1641CS)
CPNLH0023QS0F AT N D Panel (AL-1645CS IN series)
CPNLH0023QS0G AT N D Panel (AL-1645CS AB series)
5
CBTN-0050QS02 AF E Operation key R (AL-1631)
CBTN-0050QS01 AE E Operation key R (AL-1641CS/AL-1645CS)
8
CPWBF0113QSF4 BB N E Operation PWB (AL-1631)
CPWBF0113QSF5 BB N E Operation PWB (AL-1641CS/AL-1645CS)
NO. PARTS CODE
PRICE
RANK
NEW
MARK
PART
RANK
DESCRIPTION
5
LPLTM0043QSZZ AD C Earth plate (AL-1631)
LPLTM0132QSZZ AH C Earth plate (AL-1641CS/AL-1645CS)
15 NSFTZ0006QSZZ AG C PS shaft
21 XEPSD30P08X00 AA C Screw(3×8) (AL-1641CS/AL-1645CS)
22 NGERH0048QSZZ AE C DUP drive gear (AL-1641CS/AL-1645CS)
23 NGERH0051QSZZ AE C DUP drive gear A (AL-1641CS/AL-1645CS)
24 NROLP0025QSZZ AM C DUP drive roller (AL-1641CS/AL-1645CS)
25 MSPRC0050QSZZ AB C DUP pressupe spring (AL-1641CS/AL-1645CS)
26 NROLP1122FCZZ AF C PS upper roller (AL-1641CS/AL-1645CS)
1
5
8
PRP01808
PRP01809
5
15
5
21
22
23
23
24
25
25
26
26