Snapper ERP217019BV Computer Monitor User Manual


 
1
Veiligheidsvoorschriften en gebruikshandleiding voor
EUROPESE
21" (53 CM)
LOOPMAAIERS MET
STALEN MAAIHUIS
REEKS 19
ZELFRIJDENDE
MODELLEN
ERP217019BV
VERKLARING VAN DE MODELNUMMERS
E R P 21 70 19 B V
EUROPEES MODEL
RECYCLAGEMODEL BENAMING MOTOR
ZELFRIJDEND REEKSNAAM
MAAIBREEDTE MOTORVERMOGEN *
E – Europees model 21 – 21" (53 cm) Maaibreedte 19 - Reeksbenaming B – Briggs & Stratton
R – Recyclagemodel 70 – 7,0 (Motorvermogen)
V – Motor met bovenliggende kleppen
P – Model met aandrijving
Dank u voor de aanschaf van een SNAPPER-product! Gelieve vóór u de Loopmaaier gebruikt deze handleiding zorgvuldig te lezen
en in het bijzonder aandacht te schenken aan de "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN" op bladzijden 2 & 3. Onthoud dat
alle gemotoriseerde machines gevaarlijk kunnen zijn wanneer men ze verkeerd gebruikt. Onthoud dat veiligheid een voorzichtig
gebruik veronderstelt. Respecteer de instructies en gebruik uw gezond verstand.
OPMERKING: De specificaties zijn correct op het ogenblik van het ter perse gaan en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
* De reëel motorvermogen zal als gevolg van beperkingen tijdens het gebruik en milieufactoren waarschijnlijk lager zijn.
COPYRIGHT © 2006
SNAPPER - EEN DIVISIE VAN SIMPLICITY MFG., INC.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
HANDLEIDING N°. 7101119 (I.R. 10/10/2006)
TP 111-5233-IR-WB-N