Philips 22PFL3404/12 Computer Drive User Manual


 
31
Т
Таймер
sleeptimer 16
Күту режимі 16
таймерде 16
Тарату
Ақаулықтарды жою 28
Тасқы мұхит қамқорлығы 6
Теледидар
Ақаулықтарды жою 28
Арналарды ауыстырып қосу 9
бақылау 7
дауысты баптау 10
қабырғаға орнатушы 4 , 27
Қауіпсіздік 4
қосу 9
Күту режимі 9
Мәзір 11
орналасуы 26
сөндіру 9
тасымалдау 4
ТД шолы
7
теңшегіш техникалық сипаттар 27
Экран күту 5
телемәтін
features 14
бағыныңқы беттер 14
Беттер кестесі 15
Теңшеу каналдары 22
Техникалық сипаттар 27
Тіл
Ақаулықтарды жою 28
Ү
Үй режимі 18
Ұ
Ұйықтау таймері 16
Э
Электр қуаты 28 , 7
К
Кенсингтон бұғаттауы 26
Компьютер пішіні
техникалық сипаттары 27
Қ
Қосылымдар
HDMI
Ақаулықтарды жою 29
Ақаулықтарды жою 29
техникалық сипаттары 27
электр қорегі 23
К
Күту режимі
Ақаулықтарды жою 28
Қ
Құралдар
көру 10
Қысқыш 27
М
Мәзір
Ақаулықтарды жою 28
баларларға қарсы құлыптау 17
негізгі мәзір 11
телемәтін 14
Тіл 28
О
Орнату
автоматты 20
нұсқау 21
С
Сандық қызметтер
телемәтін 14
Смарт параметрлері 11 , 13
Сурет параметрлері 11
Сурет форматы
Ақаулықтарды жою 28
сурет форматын өзгерту 12
Қазақша
KK