Toshiba A200 Personal Computer User Manual


 
Appendices Appendix C Pin Assignment
C-16 PORTEGE A200 Maintenance Manual (960-499)
C.9 PJ3230 Keyboard I/F connector (30-pin)
Table C-9 Keyboard I/F connector (30-pin)
Pin No. Signal name I/O Pin No. Signal name I/O
1 NC - 2 NC -
3 CAPLED-P5N O 4 P5V -
5 KBSC00-S3N O 6 KBSC01-S3N O
7 KBSC02-S3N O 8 KBSC03-S3N O
9 KBSC04-S3N O 10 KBSC05-S3N O
11 KBSC06-S3N O 12 KBRT00-S3N I
13 KBSC07-S3N O 14 KBSC08-S3N O
15 KBSC09-S3N O 16 KBRT01-S3N I
17 KBRT02-S3N I 18 KBRT03-S3N I
19 KBSC10-S3N O 20 KBSC11-S3N O
21 KBRT04-S3N I 22 KBRT05-S3N I
23 KBSC12-S3N O 24 KBSC13-S3N O
25 KBRT06-S3N I 26 KBRT07-S3N I
27 KBSC14-S3N O 28 KBSC15-S3N O
29 NC - 30 NC -
C.10 PJ3240 PAD I/F connector (5-pin)
Table C-10 PAD I/F connector (5-pin)
Pin No. Signal name I/O Pin No. Signal name I/O
1 GND - 2 IPDCLK-P5P I/O
3 IPDDAT-P5P I/O 4 NC -
5 P5V -