Toshiba A200 Personal Computer User Manual


 
Apx. D Keyboard Scan/Character Codes Appendices
PORTEGE A200 Maintenance Manual (960-499) D-1
Apx. D Keyboard Scan/Character Codes
Appendix D Keyboard Scan/Character Codes
Table D-1 Scan codes (set 1 and set 2) (1/4)
Code set 1 Code set 2 Cap
No.
Keytop
Make Break Make Break
Note
01 ‘ ~ 29 A9 0E F0 0E
02 1 ! 02 82 16 F0 16
03 2 @ 03 83 1E F0 1E
04 3 # 04 84 26 F0 26
05 4 $ 05 85 25 F0 25
06 5 % 06 86 2E F0 2E
07 6 ^ 07 87 36 F0 36
08 7 & 08 88 3D F0 3D *2
09 8 * 09 89 3E F0 3E *2
10 9 ( 0A 8A 46 F0 46 *2
11 0 ) 0B 8B 45 F0 45 *2
12 - _ 0C 8C 4E F0 4E
13 = + 0D 8D 55 F0 55
15 BkSp 0E 8E 66 F0 66
16 Tab 0F 8F 0D F0 0D
17 Q 10 90 15 F0 15
18 W 11 91 1D F0 1D
19 E 12 92 24 F0 24
20 R 13 93 2D F0 2D
21 T 14 94 2C F0 2C
22 Y 15 95 35 F0 35
23 U 16 96 3C F0 3C *2
24 I 17 97 43 F0 43 *2
25 O 18 98 44 F0 44 *2
26 P 19 99 4D F0 4D *2
27 [ { 1A 9A 54 F0 54
28 ] } 1B 9B 5B F0 5B